-7%
Mã SP: card Alctron U16K MK2
Giá gốc là: 2.580.000đ.Giá hiện tại là: 2.390.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: card Behringer UCA222
Giá gốc là: 780.000đ.Giá hiện tại là: 745.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: Card Behringer UMC204HD
Giá gốc là: 3.276.000đ.Giá hiện tại là: 3.150.000đ.
Đặt mua ngay
-8%
Mã SP: Focusrite Scarlett 18i8 3rd
Giá gốc là: 12.500.000đ.Giá hiện tại là: 11.500.000đ.
Đặt mua ngay
-5%
Mã SP: Focusrite Scarlett 2i2 3rd
Giá gốc là: 4.950.000đ.Giá hiện tại là: 4.690.000đ.
Đặt mua ngay
-9%
Mã SP: Scarlett Solo 3rd
Giá gốc là: 3.950.000đ.Giá hiện tại là: 3.590.000đ.
Đặt mua ngay
-6%
Mã SP: Sound card H9 (Bluetooth)
Giá gốc là: 1.020.000đ.Giá hiện tại là: 959.000đ.
Đặt mua ngay
-13%
Mã SP: card Icon Upod Pro
Giá gốc là: 2.280.000đ.Giá hiện tại là: 1.990.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: card K300 Model 2021
Giá gốc là: 900.000đ.Giá hiện tại là: 865.000đ.
Đặt mua ngay
-11%
Mã SP: card Motu M2
Giá gốc là: 8.148.000đ.Giá hiện tại là: 7.290.000đ.
Đặt mua ngay
-12%
Mã SP: card Motu M4
Giá gốc là: 10.020.000đ.Giá hiện tại là: 8.850.000đ.
Đặt mua ngay
-3%
Mã SP: card Presonus Studio 26c
Giá gốc là: 7.200.000đ.Giá hiện tại là: 6.990.000đ.
Đặt mua ngay
-5%
Mã SP: card Steinberg UR22 MKII
Giá gốc là: 5.280.000đ.Giá hiện tại là: 4.990.000đ.
Đặt mua ngay
-92%
Mã SP: card XOX K10 Jubilee
Giá gốc là: 13.900.000đ.Giá hiện tại là: 1.150.000đ.
Đặt mua ngay
error: Content is protected !!