-6%
Mã SP: YAMAHA DM 105
Original price was: 960.000đ.Current price is: 905.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: AKG C636
Original price was: 20.280.000đ.Current price is: 19.468.800đ.
Đặt mua ngay
-13%
Mã SP: AKG Ara
Original price was: 3.980.000đ.Current price is: 3.450.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: AKG C414 XLII
Original price was: 30.000.000đ.Current price is: 28.800.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: AKG C414 XLS
Original price was: 32.400.000đ.Current price is: 31.104.000đ.
Đặt mua ngay
-14%
Mã SP: AKG P120
Original price was: 3.960.000đ.Current price is: 3.390.000đ.
Đặt mua ngay
-3%
Mã SP: AKG P420
Original price was: 7.500.000đ.Current price is: 7.250.000đ.
Đặt mua ngay
-12%
Mã SP: Micro AMI BM900
Original price was: 970.000đ.Current price is: 850.000đ.
Đặt mua ngay
-14%
Mã SP: Techina AT2020
Original price was: 3.780.000đ.Current price is: 3.250.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: Technica AT2035
Original price was: 5.040.000đ.Current price is: 4.850.000đ.
Đặt mua ngay
-14%
Mã SP: Boya By M1 Pro
Original price was: 804.000đ.Current price is: 690.000đ.
Đặt mua ngay
-6%
Mã SP: Boya BY-M1000
Original price was: 3.190.000đ.Current price is: 2.990.000đ.
Đặt mua ngay
-24%
Mã SP: Boya By-Vm600
Original price was: 1.838.800đ.Current price is: 1.390.000đ.
Đặt mua ngay
-5%
Mã SP: AKG P220
Original price was: 5.280.000đ.Current price is: 4.990.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: ISK AT100
Original price was: 960.000đ.Current price is: 921.600đ.
Đặt mua ngay
-15%
Mã SP: MAX 87 Pro 2
Original price was: 2.590.000đ.Current price is: 2.190.000đ.
Đặt mua ngay
-16%
Mã SP: MXL 770
Original price was: 3.690.000đ.Current price is: 3.090.000đ.
Đặt mua ngay
-14%
Mã SP: MXL V67G
Original price was: 3.590.000đ.Current price is: 3.090.000đ.
Đặt mua ngay
-7%
Mã SP: Rode NT-1A
Original price was: 7.260.000đ.Current price is: 6.750.000đ.
Đặt mua ngay
-12%
Mã SP: Rode NT-2A
Original price was: 11.400.000đ.Current price is: 9.990.000đ.
Đặt mua ngay
-20%
Mã SP: Samson C01
Original price was: 2.990.000đ.Current price is: 2.390.000đ.
Đặt mua ngay
-13%
Mã SP: Samson C01U Pro
Original price was: 2.990.000đ.Current price is: 2.590.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: Samson C03
Original price was: 3.300.000đ.Current price is: 3.168.000đ.
Đặt mua ngay
-2%
Mã SP: Saramonic SR-ULM10
Original price was: 1.116.000đ.Current price is: 1.090.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: Shure SM27-LC
Original price was: 15.000.000đ.Current price is: 14.400.000đ.
Đặt mua ngay
-4%
Mã SP: Shure Super 55-X
Original price was: 8.040.000đ.Current price is: 7.750.000đ.
Đặt mua ngay
-20%
Mã SP: Takstar PC-K320
Original price was: 1.980.000đ.Current price is: 1.590.000đ.
Đặt mua ngay
-15%
Mã SP: Takstar PC-K600
Original price was: 2.590.000đ.Current price is: 2.190.000đ.
Đặt mua ngay
-1%
Mã SP: Takstar PC-K820
Original price was: 3.840.000đ.Current price is: 3.790.000đ.
Đặt mua ngay
-15%
Mã SP: Takstar SM-8B
Original price was: 1.990.000đ.Current price is: 1.690.000đ.
Đặt mua ngay